• +905326980438
  • koklutolga@hotmail.com

Yayınlar

MİRASÇILARA GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HAKLAR

Mirası hukuku, bir kişinin başkalarına intikali mümkün olan özel hukuk ilişkilerini düzenleyen ve kimlere intikal edeceğini belirleyen bir hukuk dalıdır.

TASARRUFUN İPTALİ (İPTAL) DAVASI

Haciz yolu ile takipte hacizden, iflâs yolu ile takipte ise iflâsın açılmasın- dan önce, borçlunun, mal ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak bazen borçlular, alacaklılarından mal kaçırmak için veya bu niyet olmasa bile şüpheli birtakım işlemlerle tasarruflarda bulunurlar.

Covid-19’un getirdiği hukuki problemler

Pandemiyle değişen yeni kontrollü sosyal mesafe ile birlikte hukuk camiası bu yeniliklerde nasıl etkilenecek?