• +905326980438
  • koklutolga@hotmail.com

Aylık arşiv Aralık 3, 2020

MİRASÇILARA GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HAKLAR

Mirası hukuku, bir kişinin başkalarına intikali mümkün olan özel hukuk ilişkilerini düzenleyen ve kimlere intikal edeceğini belirleyen bir hukuk dalıdır.