• +905326980438
  • koklutolga@hotmail.com

Avukat Tolga Köklü Hukuk Bürosu

Ceza yargılaması süreci, hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan süreçtir.

Hukuki Danışmanlık

Hayat boyu insanların birbirleriyle kurdukları çeşitli ilişkiler her zaman iki tarafın memnuniyeti ile neticelenmez. Ve bir çoğu zaman bu ilişki mahkeme salonlarına taşınır. İşte tam o anda eğer sahip olduğunuz hakların farkında değilseniz; bir çok hak kaybına uğrayabilir, haklı iken haksız bir duruma düşebilirsiniz. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması adına uzman kadroya sahip bir avukatlık ofisinden yardım almanız gerekecektir.

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

İleride doldurulacaktır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İleride doldurulacaktır.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İleride doldurulacaktır.

Faaliyet Alanlarımız

Köklü hukuk bürosu olarak başta borçlu kişilerin avukatlığı, ceza avukatlığı olmak üzere söz sahibi olduğumuz Şirketler Hukuku ve Gayr – Menkul Hukuku gibi alanlarda vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz.

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

İleride doldurulacaktır.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İleride doldurulacaktır.

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İleride doldurulacaktır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İleride doldurulacaktır.

Hukuki Danışmanlık

Ayarlancak

Aralık 3, 2020 1 comment

MİRASÇILARA GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HAKLAR

Mirası hukuku, bir kişinin başkalarına intikali mümkün olan özel hukuk ilişkilerini düzenleyen ve kimlere intikal edeceğini belirleyen bir hukuk dalıdır.

Kasım 4, 2020 1 comment

TASARRUFUN İPTALİ (İPTAL) DAVASI

Haciz yolu ile takipte hacizden, iflâs yolu ile takipte ise iflâsın açılmasın- dan önce, borçlunun, mal ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak bazen borçlular, alacaklılarından mal kaçırmak için veya bu niyet olmasa bile şüpheli birtakım işlemlerle tasarruflarda bulunurlar.

Ekim 6, 2020 No comments

Covid-19’un getirdiği hukuki problemler

Pandemiyle değişen yeni kontrollü sosyal mesafe ile birlikte hukuk camiası bu yeniliklerde nasıl etkilenecek?