• +905326980438
  • koklutolga@hotmail.com

Aylık arşiv Kasım 4, 2020

TASARRUFUN İPTALİ (İPTAL) DAVASI

Haciz yolu ile takipte hacizden, iflâs yolu ile takipte ise iflâsın açılmasın- dan önce, borçlunun, mal ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak bazen borçlular, alacaklılarından mal kaçırmak için veya bu niyet olmasa bile şüpheli birtakım işlemlerle tasarruflarda bulunurlar.