• +905326980438
  • koklutolga@hotmail.com

MİRASÇILARA GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HAKLAR

MİRASÇILARA GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HAKLAR

Mirası hukuku, bir kişinin başkalarına intikali mümkün olan özel hukuk ilişkilerini düzenleyen ve kimlere intikal edeceğini belirleyen bir hukuk dalıdır.

Anayasal hüküm gereği herkesin mülkiyet ve miras hakkı vardır. Dolayısıyla miras hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. Ve dolayısıyla diğer kanunlarla miras hakkı ortadan kaldırılamaz.

Miras hukukuna dayalı olarak miras bırakanın hakları mirasçılarına veya mirasını bıraktığı kişilere intikal ettiği gibi intikal etmeyen özel hukuk ilişkileri de söz konusudur.

Başkalarına intikali mümkün olan haklar, malvarlığı hakları olabileceği gibi sosyal güvenlik hakları (örneğin dul maaşı veya yetim maaşı gibi) vb. gibi haklarda olabilir.

Bu hakların parasal değeri vardır ama bunlar miras hukuku hükümlerine göre intikal etmezler. Yani bir kişi öldüğünde onun emeklilik maaşı eşine intikal eder ama bu bir miras hukuku olayı değildir. Miras hukuku olayı olsaydın miras bırakan bunun üzerinde tasarruflar da bulunabilirdi. Örneğin miras bırakan diyemez ki ben öldüğümde emeklilik maaşım X kişisine kalsın.

Özetle miras bırakanın sosyal güvenlik hakları mirasçıya geçmez. Sosyal güvenlik haklarına bakacak olursak:

Destekten yoksun kalma tazminatı,

 Bir kişi öldüğü zaman onu öldürenler destekten yoksun kalanların uğradığı zararları karşılarlar. Bu miras hukukuna ilişkin bir olay değildir. Miras hukukunun konusu olsaydı miras bırakan bu konuda düzenlemeler yapabilirdi.

Destekten yoksun kalma tazminatı kazanıldıktan sonra bu hak artık miras hukukunun konusu olabilir. Mesela, ben mirastan yoksun kalma tazminatı kazandıysam daha sonra ben öldüğünde benim mirasçılarıma bu benim kazandığım hak geçecektir. Ama böyle bir durumun olabilmesi için bu hakkın kazanılması şarttır.

Manevi tazminat,

Bunun mirasçılara geçip geçmeyeceği doktrinde tartışmalı olmakla beraber, kişi ölmeden önce manevi tazminat talep etmişse, manevi tazminat alacağı mirasçılara geçer. Ancak herhangi bir talepte bulunmadığı taktir de bu hakkın mirasçılara geçmesi mümkün değildir. Maddi tazminat da bunun gibidir. Her ikisi de kişilik hakkıdır. Ancak yasa koyucu böyle bir ayrım yapmıştır.

Bunların dışında aile hukukundaki velayet hakları, dernek üyeleri, intifa hakkı gibi haklar da mirasçılara intikal etmez.

Fikri sınai hakların mirasçılara intikali mümkündür.

Yine bunun gibi boşanma söz konusu olduğunda malların tasfiyesi söz konusu olur ve burada katılım alacağı söz konusu olur. Eğer ki katılım alacaklısı ölmüşse onun yerine mirasçıları katılım alacağını talep edebilir.

Yine bunun gibi zilyetlik bir hak olmadığı halde miras yoluyla intikali mümkündür.

admin

One thought on “MİRASÇILARA GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HAKLAR

Kemal GünbakYayın tarihi  10:36 pm - Ara 23, 2020

Bilgilendirici yazınız için teşekkür ederiz.

Mesajınızı bırakın